Sunday, November 25, 2007

Madame Bovary


دروغ
جستجو نبود
تلاش احمقانه "معنی دادن" بود


مرد کور
آوازی زمزمه کن

2 comments:

shabnam said...

khosham umad ...
maal e kiye ? nevisandeye madame B ? (3 khatt e avvalesh)

HS said...

نریشن : ناگهان لئون(معشوقه دوم) هم مثل بقیه در نظرش ناچیز اومد

دیالوگ مادام: هنوز دوسش دارم

نریشن: مهم نیست، اون خوشحال نبود، هیچ وقت نبوده، هیچ جستجویی ارزش نداشت، همه چیز دروغ بود


سه خط اول واکنشی شخصی به مادام و داستانش ، نریشن مذکور و تلاش او برای رهایی از یک زندگی معمولی و پایان شوک آور داستان بود


tinypic.ca/files/f6bnfsuhlhbqrg8y33uj.jpg